ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Nhóm được thành lập hoàn toàn tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.

CHI TIẾT

Hoạt động gần đây