Căn nhà xây dựng cho gia đình anh Bảo ở Trà Vinh đã được hoàn thành


Thông tin từ Trà Vinh báo về:
Sau một vài tuần xây dựng, căn nhà của gia đình anh Bảo (Trà Vinh) đã được hoàn thiện. Được sự thương cảm và ủng hộ từ các MTQ khắp nơi trên cả nước, căn nhà của anh Bảo được xây dựng kiên cố hơn dự kiến ban đâu.
Số tiền còn dư lại sau khi làm nhà là: 13 triệu 703k được anh Len đại diện cho các anh chị em “Chia Sẻ Yêu Thương” tại Trà Vinh, Hà Nội, Bế Tre… trao lại cho gia đình anh Bảo. Giúp anh có thêm chi phí chạy hóa chất.
Như vậy là với sự sẻ chia yêu thương giữa mọi người với hoàn cảnh khó khăn và tật bệnh của anh Bảo. Sự trăn trở và cũng là mong ước cuối đời của anh Bảo đã được hoàn thành.

Anh Bảo gửi lời cảm ơn các cô chú, anh em đã thương cảm giúp đỡ anh và gia đình!
Xin cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *