Category Archives: Quỹ gạo trợ cấp hàng tháng

Quỹ gạo từ thiện chia sẻ yêu thương trợ cấp người già neo đơn và trẻ em mồ côi tới trường, quỹ được hoạt động từ năm 2012 cho tới nay và trợ cấp hàng tháng trên 50 hoàn cảnh tại các tỉnh thành trên cả nước.