Hình ảnh từ thiện tại Trường tiểu học Sủng Cháng,Chúng Trải,Yên Minh,Hà Giang

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com


Chương trình từ thiện tại Trường tiểu học Sủng Cháng,Yên Minh Hà Giang ngày 13/11/2016 đã hoàn thành.Tổng số suất quà đã trao: 568 suất (mỗi suất bao gồm: gạo – 10kg,vở viết – 03 quyển,cặp sách – 1 chiếc,màu sáp – 1 hộp,ủng – 1 chiếc,bánh,kẹo – 02 gói,quần áo cũ – 01 túi).
Danh sách MTQ phát tâm ủng hộ chương trình từ thiện tại trường tiểu học Sủng Cháng,Chúng Trải,Yên Minh,Hà Giang (13/11/2016) – Chương trình kết hợp cùng Đoàn trường TH Lê Lợi,Hà Đông:
* Hiện vật:
1.Gạo: 5 tấn 680k – Đoàn trường TH Lê Lợi kêu gọi,ủng hộ.
2.Vở học sinh tiểu học:
+ 2000 cuốn – Đoàn trường TH Lê Lợi kêu gọi,ủng hộ.
+ 100 cuốn – bạn Mậu ủng hộ.
3.Cặp sách: 568 chiếc – Nhóm “Chia Sẻ Yêu Thương” kêu gọi các MTQ ủng hộ.
4.Ủng: 568 chiếc – Nhóm “Chia Sẻ Yêu Thương” kêu gọi các MTQ ủng hộ.
5.Bánh,kẹo: 600 suất (cho cả trẻ em bên ngoài) – Nhóm “Chia Sẻ Yêu Thương” kêu gọi các MTQ ủng hộ.
6.Màu sáp: 569 hộp – Dư từ quà tặng khi mua mỳ tôm các chương trình của nhóm “CSYT”.

  1. Quần áo cũ: 600 suất – Trường TH Lê Lợi và Nhóm “Chia sẻ yêu thương” kêu gọi và đóng túi quà tặng.

* Tiền mặt (các MTQ ủng hộ thông qua nhóm “Chia sẻ yêu thương”:
Chi tiết ảnh bên dưới.

  • Thu – chi: Chi tiết ảnh bên dưới.

Số tiền dư sau chương trình là: 4.109.000 VNĐ. Sẽ được chuyển sang chương trình tiếp theo của nhóm “CSYT”.
Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người ạ!
Nguyện mười phương Phật Thánh chứng minh công đức của mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *