Hoàn cảnh thứ 40 nhận hỗ trợ hàng tháng từ quỹ gạo – chia sẻ yêu thương.

Thông báo: Trường hợp thứ 40 được đưa vào danh sách nhận trợ cấp hàng tháng từ Quỹ gạo – Chia sẻ yêu thương.

Cụ: Chu Thị Sơn – 83 tuổi.

Địa chỉ:  Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội.

Cụ Sơn sống neo đơn tại Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội.
Tuổi đã cao sức đã yếu nhưng cụ Sơn vẫn một mình lo cho cuộc sống của mình, với nguồn trợ cấp eo hẹp.

Cụ Sơn sống neo đơn, tuổi già sức yếu. Cuộc sống của cụ hoàn toàn phụ thuộc vào hơn 300 ngàn/ tháng dành cho người cao tuổi. Ngoài ra không có nguồn thu nhập nào khác. Cuộc sống bếp bênh, bữa no bữa đói.

Chứng kiến thực tế những khó khăn, thiếu thốn của cụ,nhóm “Chia sẻ yêu thương” quyết định đưa trường hợp của cụ Sơn vào danh sách các hoàn cảnh nhận hỗ trợ hàng tháng từ Quỹ gạo – Chia sẻ yêu thương; với sự hỗ trợ: 400k/ tháng. Bắt đầu từ tháng 6/2020.

Được sự hỗ trợ thêm hàng tháng từ Quỹ gạo và các mạnh thường quân.Cụ Sơn  cải thiện được thêm trong cuộc sống,bớt đi phần cơ cực và đắng cay của tuổi già neo đơn không người nương tựa!

Xin cảm ơn mọi người đã chung sức ủng hộ và hỗ trợ trong các hoạt động để xây dựng Quỹ gạo – chia sẻ yêu thương.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *