Hoạt động từ thiện giúp bà con vùng lũ lụt

Mưa lũ cũng rút bớt được một phần, nhưng vẫn còn lắm những khó khăn; khi “đâu đây toàn nước lũ”. Và mới qua đài báo cơn bão số 8 lại vô tình sắp đổ về “làm khổ” bà con miền Trung.


Những món quà của chị Liên Sa và những người bạn gửi tới bà con xã Lộc An, Lộc Tiến và một số thôn tại huyện Phú Lộc, TT Huế.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lúc này mới thật sự thấm! Tình người trong hoạn nạn cũng thật sự rất thấm.
Không ồn ào, không hoa hoè hoa sói; âm thầm và tận tâm tự đáy lòng. Hơn 20 thùng đồ ăn được chuyển đến tận tay bà con thông qua sự dẫn đường của Hội CTĐ huyện Phú Lộc, dưới sự giám sát của đại diện “Chia sẻ yêu thương”.
Cảm ơn những tấm lòng hiện gương của những vị Bồ Tát.
Nguyện cầu miền Trung yêu thương an bình!
Nguyện cầu yêu thương luôn được đắp bồi, kết nối.
Quan Âm thị hiện, cứu khổ tầm thanh, lâm nạn xưng danh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *