Nhóm từ thiện Chia sẻ yêu thương Hà Nội viếng bà Bảo – Triệu Sơn – Thanh Hóa

View post on imgur.com


Vào hồi 14h00′(ngày 4/4/2016):Bạn Giang cùng các cô chú ở Thanh Hóa thay mặt NHÓM TỪ THIỆN CHIA SẺ YÊU THƯƠNG HÀ NỘI đã tới thăm viếng và tiễn đưa bà Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà đã đi hết đoạn đường và cuối cùng là lời nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của cuộc đời.
Nam mô A Di Đà Phật!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *