Tổng kết bán gạo đợt 4/11


Tổng số tiền lãi bán gạo đợt 4/11 là: 1.170.000 VNĐ.Số tiền này được đưa vào quĩ gạo trợ giúp các trường hợp già,khuyết tật,neo đơn không có khả năng lao động.
Như vậy,Tổng Quĩ gạo – Chia sẻ yêu thương hiện tại là: 7.770.000 VNĐ và 10kg gạo.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người đã chung tay mua,ủng hộ,chung sức bán và vận chuyển để phát triển Quĩ gạo -Chia sẻ yêu thương,mang hơi ấm tình người tới những mảnh đời bất hạnh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *