***Thông tin các tài khoản nhận ủng hộ cho quỹ gạo - CSYT:<br />
1.Vietcombank chi nhánh Thăng Long,số tk: 0451001709610 – Nguyễn Viết Thành<br />
2.Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển BIDV,số TK: 21710000032419 - Nguyễn Viết Thành<br />
3.Ngân Hàng Techcombank,số TK: 19029667835010 - Nguyễn Viết Thành<br />
4.Ngân hàng Viettinbank ,số TK: 711AC4260952 (số tk mới cập nhật: 103002477493)- Nguyễn Viết Thành.<br />
5.Ngân hàng Nông Nghiệp Agribank chi nhánh Láng Hạ,Số TK: 1400205455888 - Nguyễn Công Hoan.<br />
6. Ví MOMO: 0911.582.083 (NGUYEN VIET THANH)