CLB HỘI TỪ THIỆN “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

VP1: số 48/217, Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội.

VP2: số 14, khu Quận uỷ Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: 0356.966.196 – 0911.582.083

Email: nhomchiaseyeuthuong2009@gmail.com

Website: www.nhomchiaseyeuthuong.com – www.maiamcsyt.com

Facebook: https://www.facebook.com/chiaseyeuthuongteam