Hình ảnh phát đồ ăn cho người vô gia cư tại Hà Nội lần I tháng 04/2016

Đêm qua (09/04/2016),MMO4ME Charity đã tiến hành hoạt động phát đồ ăn cho người vô gia cư tại Hà Nội lần I trong tháng 04/2016.
Xin cảm ơn các anh chị,các bạn và các em đã luôn nhiệt thành tham gia.
Xin cảm ơn các MTQ đã ủng hộ để nhóm có thể hoạt động được những chương trình đều đặn và ý nghĩa này!
 
Hạnh phúc là sẻ chia – Cho đi là còn mãi.
Nhóm từ thiện Chia Sẻ Yêu Thương
http://facebook.com/christ.thanh
http://nhomchiaseyeuthuong.com
https://www.facebook.com/chiaseyeuthuongteam
https://www.facebook.com/groups/nhomchiaseyeuthuong
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *