Thông báo tổng kết bán gạo gây quỹ gạo từ thiện trợ giúp các hoàn cảnh già yếu,khuyết tật

View post on imgur.com


Cảm ơn tấm lòng của các cô chú,anh chị và các bạn luôn âm thầm ủng hộ,mua và giới thiếu bán gạo để cùng nhau xây dựng Quỹ gạo – Chia sẻ yêu thương.Trợ cấp hàng tháng tới các hoàn cảnh già yếu,khuyết tật mà neo đơn không có khả năng lao động.
Nguyện chư Phật chứng minh và gia hộ!

ĐỂ MUA GẠO ĐẶC SẢN HẢI HẬU NGUYÊN CHẤT,KHÔNG PHA TRỘN,GẠO QUÊ HOÀN TOÀN MỚI.100% LỢI NHUẬN XÂY DỰNG QUỸ GẠO GIÚP ĐỠ CÁC HOÀN CẢNH GIÀ YẾU,KHUYẾT TẬT MÀ NEO ĐƠN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG.
MUA HÀNG TẠI: http://www.nhomchiaseyeuthuong.com/shop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *